January 9, 2017: Breakfast seminar - a new climate initiative (in Norwegian)

Vi har gleden av å invitere til frokostseminar med tema «Fra Marrakech til grønn energi-vekst» mandag 9. januar kl. 08.00 på Grand Hotel. Terje Osmundsen, Konserndirektør Forretningsutvikling i Scatec Solar, vil stå for introduksjonen til seminaret og fortelle om bakgrunnen for det nye klimainitiativet.

Ti år etter at Norge lanserte regneskogssatsningen, lanserer den norske fornybarnæringen et nytt internasjonalt klimainitiativ. I forrige måned fikk initiativet støtte i Stortinget, som i et vedtak i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet 2017 ber om at det allerede ifm vårsesjonen 2017 etableres «en ny ordning i GIEK som dekker både politisk og kommersiell risiko knyttet til fornybarinvesteringer i utviklingsland».

Paris-avtalens mål fordrer en kraftig akselerert utbygging av fornybar energi i utviklingslandene det nærmeste tiåret. Norge har i likhet de andre i-landene forpliktet seg til å bidra med finansiering, bl.a, gjennom FNs Grønne fond og andre internasjonale initiativ. Fornybarnæringens initiativ går ut på at Norge - i tillegg til FN-sporet - engasjerer seg med direkte investeringer og teknologi- og kompetanseoverføring for å bidra til en raskere utbygging av fornybar energi i sør. Det foreslåtte partnerskapet vil kunne gi addisjonelle klimakutt tilsvarende minst 10 million tonn CO2 per år innen 2025, foruten å understøtte bærekraftig vekst i sør og stimulere verdiskapingen i norsk bedrifter.
 
Seminaret kan følges live på nettsidene til Energi & Klima og på Youtube her.  

Program:
Ordstyrer: Beate Nossum, Footprint

Introduksjon: Kort om bakgrunnen for initiativet
v/Terje Osmundsen, Scatec Solar og Erik Dugstad, DNV GL

Ren energi: Hva trengs for å nå Paris- og 2030-målene?
  - Oppdatering fra Marrakech, forhandlingsleder Henrik-Hallgrim Eriksen, Klima- og miljødep.
  - Hvordan mobilisere privat kapital til fornybarinvesteringer i utviklingsland?
    Kristin Halvorsen, direktør, CICERO Senter for klimaforskning.
  - Hva hindrer akselerert fornybarutbygging i u-land?
    Kjell Roland, adm.direktør, Norfund.

Mulighetsrommet for Norsk næringsliv:                
Marius Holm, Leder i Zero
John Andersen Jr., CEO, Scatec AS

Tid for et nytt klimainitiativ?
Terje Aasland, AP
Heikki Eidsvoll Holmås, SV
Trine Skei Grande, Venstre (tbc)

Tid: Mandag 9. januar 2017
Sted: Grand Hotel

Frokost fra kl 07:30
Programmet starter kl 08:00

Påmelding sendes til:anja@intpow.com